Sæson 2017  (Siden under opdatering)

 

Sæbygaards Museumsafdeling

 

Fra og med 2015 er Museumsafdelingen på Sæbygaard overgået til Sæbygaards Venner.

Kontakt: kontakt@saebygaardsvenner.dk for yderligere information

 

Åbningstider:

Museumsafdelingen er åben fra 25. juni – 20. august

Tirsdag-fredag & søndag kl. 12-16  •  September - Maj: Efter aftale

 

 Guidede omvisninger for voksne: Hver onsdag i sæsonen kl. 14.00.  (25. juni -  20. august)

 

 

Bestyrelsen 2017
Formand: Erik Salling  
Næstformand: Kurt Kristensen  

Kasserer: Bjarne Hansen  
Tommy Simonsen  

Niels Jørgen Nørrevang

 

  

Formandsberetning 2016

 

2016 være et år med mange spændende aktiviteter, nye tiltag og mange store udfordringer.

 Udlejninger: Året startede på udlejningsfronten noget stille. Heldigvis rettede dette sig, takket været mange bryllupper, der kom senere på året, Dette hjalp på økonomien, men mht. til udlejning har vi haft en lidt mindre tilbagegang i indtægt i sammenlignet med sidste år, idet der har været mere udlejning af kælder i forhold til riddersal.

 Den museale del: Vi har i løbet af året haft mange omvisninger på Sæbygaard, hvor vort trofaste guidekorps har udført et stort arbejde.

”Oscar Wergeland” returnerede fra Norge og vil snarest blive flyttet fra Kystmuseets magasin til en varig plads i museumsudstillingen.

Vi har endvidere haft samarbejde med skoler, der besøgte Sæbygaard, -  både indenfor kommunen og udenfor. Bl.a. kan nævnes Brovandeskolen, Skagen, Mariager idrætsefterskole.

Pensionistforeninger og menighedsråd har lagt vejen forbi og fået omvisning og efterfølgende forplejning i caféen.

Vendsyssel Historiske Samfund havde henlagt deres generalforsamling til Sæbygaard med tilhørende omvisning og kaffebord.

Studiebesøg fra herregården Hessel, med frokost og udveksling af erfaringer vedrørende drift og vedligehold af gamle bygninger

Besøg fra Gimlegård v Kristiansand, Norge

Flådestation Frederikshavn var på besøg i to omgange med gæster.

Logen, Dansk Broderorden havde også henlagt deres årlige udflugt til Sæbygaard.

Omvisning studiebesøg/research. Forfatterinden Maria Helleberg, besøgte Sæbygaard for at samle inspiration til sin kommende bog om Stygge Krumpen.

Museumsafdelingen Der var mange besøgende og i højsæsonen var der guidede omvisninger hver onsdag

 Det har været et stort arbejde at drive museumsafdelingen ved siden af de mange andre gøremål, der er på Sæbygaard, så igen en stor tak de mange frivillige.

Museumsbutikken i ankomstrummet med salg af forskelligt bogmateriale og museumsting. Det er altid svært at starte butik op med investering i varelager mv og finde ud af hvilke ting der sælger, men forhåbentlig kan det give et større overskud næste sæson.

De tre mandage med ”Spøgeri og magi i børnehøjde” havde igen i år mange besøgende. Tak til alle deltagerne for jeres store engagement.

Events Tv hold med optagelse til Turistfilm om Sæby

Professionelle foto-optagelser, konfirmandfoto, Photoshoot-session med modeller rundt på slottet.

Sæby Voksenkor, Forårs- og julekoncerter

Kræftens Bekæmpelse støttekoncert, der måtte flyttes til januar 2016 pga. elevatorbyggeriet, og igen i november måned

 Taffel, med Vendsyssel Symfoniorkester, igen med alt udsolgt og en stor musikalsk oplevelse.

 Fastelavnsfesten havde pæn tilslutning med mange udklædte og festglade børn.

Sankt Hans festen med en fyldt slotskælder med sang og musik med efterfølgende bål og båltale i skovdalen.

Vinfestivalen havde endnu engang udsolgte huse - en tradition, der lever i bedste velgående og med et godt samarbejde med arrangøren. Der opstilles flere telte, hvilket giver et ekstra oprydningsarbejde både for arrangør og ikke mindst os selv.

Gl. Jul på Sæbygaard. Flot besøg med mange dygtige udstillere, et arrangement Sæbygaards Venner og Civitan Club Sæby kan være stolte af. Der var nok flest besøgende nogensinde i Julemarkedets historie og det forventes at give et pænt beløb til begge parter ligesom, der står startkapital på ”bogen” til julemarkedet 2017.

 Julekoncert i december blev gennemført med ”Den Unikke Trio” og Burholt Band.  Stor musikalsk og publikumsmæssig succes, der gentages igen i 2017.

Hertil kommer, at Saltlandets Historiske Forening har haft flere arrangementer i huset.

Sæbygaard caféen. Vi har som sædvanligt drevet café i sommermånederne juli og august til glæde for de mange besøgende på Sæbygaard. Der kunne ønskes flere besøgende i caféen, men til gengæld har caféen huset flere bestillinger i forbindelse med omvisninger, hvilket har hjulpet utroligt meget på indtægterne. Vi lever op til de strenge hygiejnekrav og caféen har stadig en ”supersmily”.

Cafépigerne Har igen i år drevet café, såvel som støttet op omkring salg ved de mange arrangementer i årets løb.

Renoveringsarbejder. 2016 blev året hvor vi endnu engang tog fat med at sikre de eklektiske installationer, vi fik efterset lamperne i slotsgården så de nu virker og kan modstå diverse regnvejr mv

 Der er blevet ryddet op rundt omkring og udbedret skader på bygninger og malet indendørs.

Der er nu bedre styr på energiudgifterne, selv om de faste udgifter er steget. Fonden har udskiftet flere defekte radiatorer så forhåbentlig slår det igennem i varmeregnskabet.

 Tak til el folkene for at holde styr på el og varme.

Renovering af bro. På grund af underminering af broen under jernpladerne var det nødvendig at foretage forskellige udbedringer og ny belægning, noget Fonden finansierede.

Kalkning og vedligehold af kælder og gange Kælderen fik en tiltrængt ny kalkning af vægge ligesom flere af gangene fik udbedret pusskader og blev kalket

Forsatsvinduer i café. Der er speciallavet forsatsvinduer til caféen, en stor investering men det kan allerede mærkes på varmeforbruget i lokalet,  - der mangler lidt maling af vinduer inden projektet er afsluttet

Renovering og nyindkøb af havemøbler Der er indkøbt flere hvide havemøbelset til borggård og omliggende græsarealer. De venter på at blive pakket ud og samlet til foråret, ligesom de gamle møbler skal gås efter.

Solfilm på vinduer i riddersal og port tårn. I forbindelse med bevaring/ sikring af vort inventar er der foretaget montering af solfilm på vinduer i riddersal og port tårn

Køkkenet. Der er indkøbt køkkengrej og maskiner ligesom der er foretaget tiltrængt service af opvaskemaskine, service på ovn og kaffemaskine.

Værksted Indkøb af rundsav + diverse andre maskiner, der er nødvendig for det daglige vedligehold inde og ude.

Udarbejdelse af oversigt over forhold vedrørende drift og vedligehold af Sæbygaard i forhold til diverse myndigheder, så der nu er klarhed over hvem der gør hvad og med hvilket tidsinterval tingene skal ske.

Færdiggørelse af parkeringsplads:  Det er her især lampeprojektet, der har været arbejdet på i det forløbne år. Efter at lampehattene blev gået efter endnu engang er det et fint resultat vi nu kan se opstillet ved den store parkeringsplads og forhåbentlig kan mange få nytte af det store arbejde i fremtiden.

Fisk i Voldgraven. I et forsøg på at holde den grønne algevækst nede er der indkøbt og udsat græskarper i voldgraven.

PR og reklame i øvrigt For at sikre at turister kan finde vej til Sæbygaard er der indkøbt skilte til rundkørslerne samt sket renovering af informationsskabe. Der er reklameret via diverse brochurer fra Turisthus Nord samt på internet og gennem presse. Vi nyder velvilje hos vore samarbejdspartnere på dette felt.

 Rengøring og mandagsholdet: Tak til mandagsholdet for vel udført arbejde med rengøring, forplejning og arbejde om mandagen. Uden jeres arbejde kunne vi ikke gennemføre de mange ting, der sker på Sæbygaard året rundt.

Fremtidens Sæbygaard:  I februar 2014 afholdt Fonden og vi et seminar med titlen ”Fremtidens Sæbygaard”. Der har desværre ikke været kræfter til at følge meget op på de mange forslag der fremkom.

Der er dog lavet samarbejde med Frederikshavn Teaterforening om henlæggelse af forestillinger på Sæbygaard, noget der har været prøvet i 2015 og vil ske igen i 2017 og 2018.

 Der er, og vil endvidere blive afholdt diverse koncerter i det kommende år

Elevatorprojekt: Der har allerede været god brug for den nye lift, der ser ud til at være en god investering.

Styning af lindetræer: Lindealléen rundt Sæbygaard har længe trængt til en styning, idet det ikke har været gjort i umindelige tider. Det lykkedes endelig at få arbejdet gjort på en økonomisk forsvarlig måde, og gæsterne kan nu trygt færdes i området. Der står lidt oprydningsarbejde samt finpudsning tilbage, inden at vi forhåbentlig kan nyde området og de nye skud på træerne.

Projekt tilgængelighed. Sæbygaards Venner blev i det forløbne år udnævnt til ”Årets Civitaner” og modtog en pris på 5000 kr. af Civitan Club Sæby, et beløb som vi besluttede skulle anvendes til at forbedre tilgængeligheden til stedet bl.a. ved indkøb af slisker til hovedtrappen. Der vil blive arbejdet videre med projekt tilgængelighed også fremadrettet.

Studiebesøg til herregården Hessel. En stor gruppe af foreningens aktive medlemmer deltog i genbesøg på herregården Hessel hvor vi fik en guidet rundvisning og igen havde lejlighed til at udveksle erfaringer omkring museumsdrift og vedligehold.

 Tak for veludført arbejde: Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået.

Sammenfattende kan siges, at Sæbygaard har lagt hus til mange forskellige og spændende ting i det forgangne år, hvor det også har vist, at huset kan bruges til mange forskellige formål.

 Men det kræver også et stort arbejde af Sæbygaard Venner, uden jeres indsats var dette ikke muligt, både med hensyn til at holde huset ved lige, men også ved at møde op og deltage aktivt i de aktiviteter, der forgår på stedet og det skylder vi jer en stor tak for.

I den sammenhæng er det værd at nævne, at vi stadig har brug for arbejdskraft, så hvis der skulle være nogen, der gerne vil hjælpe til både om mandagen, eller ved de mange arrangementer, skal de være velkomne.

Det er derfor med stor fortrøstning, at vi kan se frem til endnu et spændende år 2017 med mange af de kendte ting, men forhåbentlig også nogle nye tiltag.

Erik Salling

Formand

 

Efter beretningens godkendelse er der gjort opmærksom på at den velbesøgte kunstudstilling i slotskælderen i Påsken beklageligvis mangler i omtalen af Events.

 

Kontingent 2017

Generalforsamlingen vedtog følgende:

 100 kr. for Personligt kontingent, Familiekontingent 150 kr. Virksomhedskontingent 250 kr.

 I år vil der være mulighed for både, at indbetale via girokort og netbank (SparNord Bank 9012 1205712441 med angivelse af indbetalers navn).