Sæson 2018  (Siden under opdatering)

 

Persondata og fortrolighed

Vi har brug for følgende oplysninger, når du er medlem hos os:

*Navn
*Adresse
*Telefon nummer
*E-mailadresse

Oplysninger afgivet til Sæbygaards Venner videregives eller sælges ikke til tredjepart, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
 
Personoplysningerne registreres hos Sæbygaards venner og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes, med mindre du fortsætter som medlem.  

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. 

Du kan skrive til os på: 
kontakt@saebygaardsvenner.dk

 

 

Sæbygaards Museumsafdeling

 

Fra og med 2015 er Museumsafdelingen på Sæbygaard overgået til Sæbygaards Venner.

Kontakt: kontakt@saebygaardsvenner.dk for yderligere information

 

Åbningstider:

Museumsafdelingen er åben fra 24. juni – 19. august

Tirsdag-fredag & søndag kl. 12-16  •  September - Maj: Efter aftale

 

 Guidede omvisninger for voksne: Hver onsdag i sæsonen kl. 14.00.  (24. juni -  19. august)

 

 

Bestyrelsen 2018
Formand: Erik Salling  
Næstformand: Kurt Kristensen  

Kasserer: Niels Jørgen Nørrevang  
Tommy Simonsen  

Jørgen Holm Christensen

 

  

Formandsberetning 2017

 

2017 være et år med mange spændende aktiviteter, nye tiltag og mange renoveringsopgaver.

 Udlejninger: Året startede på udlejningsfronten noget stille. Heldigvis rettede dette sig, takket været mange bryllupper, der kom senere på året, Dette hjalp på økonomien, men mht. til udlejning har vi haft en lidt mindre tilbagegang i indtægt i år sammenlignet med sidste år, idet der har været mere udlejning af kælder i forhold til riddersal.

 Den museale del: Vi har i løbet af året haft mange omvisninger på Sæbygaard, hvor vort trofaste guidekorps har udført et stort arbejde.

Vi har endvidere haft samarbejde med skoler, der besøgte Sæbygaard.

Dronninglund Seniorer og Menighedsråd, Vestvendsyssel har lagt vejen forbi og fået omvisning og efterfølgende forplejning i caféen.

Omvisning studiebesøg/research. Forfatterinden Maria Helleberg, besøgte Sæbygaard for at samle inspiration til sin kommende bog om Stygge Krumpen.

Sæby Kunst og Kulturforening havde besøg på Sæbygaard, som en del af deres program.    

 

Besøg af fhv. museumsleder og forfatter Niels Peter Stilling i research til et bogværk om danske slotte og herregårde

Omvisninger for besøgende fra Norge, bl a Kristiansand Domkirkemenighed.

 

Innerwheel afslutte omvisningssæsonen med rundvisning sidst i december.

Museumsafdelingen Der var mange besøgende og i højsæsonen var der guidede omvisninger hver onsdag

Det har været et stort arbejde at drive museumsafdelingen ved siden af de mange andre gøremål, der er på Sæbygaard, så igen en stor tak de mange frivillige.

Museumsbutikken i ankomstrummet med salg af forskelligt bogmateriale og museumsting. Det er altid svært at starte butik op med investering i varelager mv og finde ud af hvilke ting der sælger, men forhåbentlig kan det give et større overskud næste sæson.

Events

Fastelavnsfesten havde pæn tilslutning med mange udklædte og festglade børn.

Konfirmandfotografering og besøg af brudepar til fotografering.

Der har være besøg af professionelle fotografer og modeller i flere omgang, både lokale og fra udlandet, noget vi sikkert også vil se i fremtiden, da man er meget begejstrede for stedet og de mange muligheder det byder på.

Der er lavet samarbejde med Frederikshavn Teaterforening om henlæggelse af forestillinger på Sæbygaard, noget der har været prøvet i 2015 og vil ske igen 2018. Dette års forestilling var ”Ondskaben” med Claus Bang, en meget gribende oplevelse.

Taffel i samarbejde med LOF, med Vendsyssel Symfoniorkester, igen med alt udsolgt og en stor musikalsk oplevelse.

De tre mandage med ”Spøgeri og magi i børnehøjde” havde i år ikke så mange besøgende. Tak til alle deltagerne for jeres store engagement.

Sankt Hans festen med en fyldt Riddersal med sang og musik med efterfølgende bål og båltale ved arkivar Erik Christensen, Kystmuseet i skovdalen.

Vinfestivalen havde endnu engang udsolgte huse - en tradition, der lever i bedste velgående og med et godt samarbejde med arrangøren.

Vendsyssel festival fandt vej til Sæbygaard i form af renæssanceensemblet ”The Mayor´s Musicke” med musik, sang og dans

Landskabskunsten i Vendsyssel 1800-tallet en foredragsrække i LOF-regi var på besøg og fik ved den lejlighed også forevist enkelte af vore malerier. Det hele skal munde ud i et bogværk.

Besøg af forfatteren Maria Helleberg med en introduktion til hendes nyeste bog om Stygge Krumpen. Et velbesøgt arrangement med to foredrag.

Filmforevisning, Saltlandets Historiske Forening viste film om Sæbygaard.

Kræftens Bekæmpelse støttekoncert i november måned trak igen fulde huse

Gl. Jul på Sæbygaard. Med mange dygtige udstillere, et arrangement Sæbygaards Venner og Civitan Club Sæby kan være stolte af. Fint besøg og godt vejr og det forventes at give et pænt beløb til begge parter ligesom, der står startkapital på ”bogen” til julemarkedet 2018.

 Julekoncert i december måtte aflyses i år pga. forskellige omstændigheder vi ikke var herre over, men kan forhåbentlig gentages igen i 2018.

Hertil kommer, at Saltlandets Historiske Forening afholdt deres juleafslutning i huset.

Sæbygaard caféen. Vi har som sædvanligt drevet café i sommermånederne juli og august til glæde for de mange besøgende på Sæbygaard. Der kunne ønskes flere besøgende i caféen, men til gengæld har caféen huset flere bestillinger i forbindelse med omvisninger, hvilket har hjulpet utroligt meget på indtægterne. Vi lever op til de strenge hygiejnekrav i caféen.

Cafépigerne Har igen i år drevet caféen, såvel som støttet op omkring salg ved de mange arrangementer i årets løb.

Renoveringsarbejder. 2017 blev året hvor vi endnu engang tog fat med at sikre de elektriske installationer, vi fik efterset lamperne i slotsgården så de nu virker og kan modstå diverse regnvejr mv

Der er blevet ryddet op rundt omkring og udbedret skader på bygninger og malet indendørs.

Der er nu bedre styr på energiudgifterne, selv om de faste udgifter er steget. Pærerne udskiftes løbende til LED så forhåbentlig ligger der en besparelse her

 Tak til elfolkene for at holde styr på el og varme.

Renovering af udvendigt murværk.

Der blev lejet en lift således at vi kunne få repareret huller i murværket – især øst muren ved panelstuen hvor flere fuger var faldet ud.

Ved samme lejlighed blev de hvide felter på Rustikatårnet nykalket.

Kalkning og vedligehold af kælder og gange Kælderen fik en tiltrængt ny kalkning af vægge ligesom flere af gangene fik udbedret pusskader og blev kalket

Køkkenet. Der er saneret i de mange køkkenting der gennem tiderne er efterladt af gæsterne.

Værksted Indkøb af ny havetraktor + diverse andre maskiner, der er nødvendig for det daglige vedligehold inde og ude.

Problemer med gulvvaskeren, så der blev besluttet at indkøbe en ny da det ikke kunne betale sig at reparere den gamle.

Udarbejdelse af oversigt over forhold vedrørende drift og vedligehold af Sæbygaard i forhold til diverse myndigheder, så der nu er klarhed over hvem der gør hvad og med hvilket tidsinterval tingene skal ske.

Færdiggørelse af parkeringsplads:  Det er her især lampeprojektet, der stadig giver lidt arbejde i form af efterisolering mod fugt

PR og reklame i øvrigt For at sikre at turister kan finde vej til Sæbygaard opstilles der skilte ved rundkørslerne samt information i informationsskabe i museets åbningsperiode. Der er reklameret via diverse brochurer fra Turisthus Nord samt på internet og gennem presse. Vi nyder velvilje hos vore samarbejdspartnere på dette felt.

 Rengøring og mandagsholdet: Tak til mandagsholdet for vel udført arbejde med rengøring, forplejning og arbejde om mandagen. Uden jeres arbejde kunne vi ikke gennemføre de mange ting, der sker på Sæbygaard året rundt.

Styning af lindetræer: Lindealléen rundt Sæbygaard skal stadig vedligeholdes med beskæring, noget vi fortsætter med løbende.  Der er indkøbt nyt værktøj til formålet. Der er nu ryddet op i grenbunkerne

Projekt tilgængelighed. Der vil blive arbejdet videre med projekt tilgængelighed også fremadrettet.

Tak for veludført arbejde: Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået.

Sammenfattende kan siges, at Sæbygaard har lagt hus til mange forskellige og spændende ting i det forgangne år, hvor det også har vist, at huset kan bruges til mange forskellige formål.

 Men det kræver også et stort arbejde af Sæbygaards Venner, uden jeres indsats var dette ikke muligt, både med hensyn til at holde huset ved lige, men også ved at møde op og deltage aktivt i de aktiviteter, der forgår på stedet, og det skylder vi jer en stor tak for.

I den sammenhæng er det værd at nævne, at vi stadig har brug for arbejdskraft, så hvis der skulle være nogen (eller I kender nogen), der gerne vil hjælpe til både om mandagen, eller ved de mange arrangementer, skal de være velkomne.

Det er derfor med stor fortrøstning, at vi kan se frem til endnu et spændende år 2018 med mange af de kendte ting, men forhåbentlig også nogle nye tiltag.

 

Erik Salling

Formand

 

Efterfølgende er der gjort opmærksom på, at det nye tiltag i efterårsferien ”Halloween”, der var en stor succes, mangler i beretningen.

 

 

 

Kontingent 2018

Generalforsamlingen vedtog følgende:

 100 kr. for Personligt kontingent, Familiekontingent 150 kr. Virksomhedskontingent 250 kr.

 I år vil der være mulighed for både, at indbetale via girokort og netbank (SparNord Bank 9012 1205712441 med angivelse af indbetalers navn).

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du lyst til at være aktiv i Sæbygaards Venner?

Vi mangler folk til at hjælpe os  - især mandag formiddag.

Så kan du: Male, mure, tømre, klippe hæk, el-arbejde, hjælpe med at stille borde og stole op, hjælpe med flagning, rengøring, gulvvask, støvsugning, pasning af udenomsarealerne, være vagt ved arrangementer, osv

Listen kan være meget længere kun fantasien sætter grænser.

Tilmeld dig på e-mail: kontakt@saebygaardsvenner.dk