Sæson 2019  (Siden under opdatering)

 

Persondata og fortrolighed

Vi har brug for følgende oplysninger, når du er medlem hos os:

*Navn
*Adresse
*Telefon nummer
*E-mailadresse

Oplysninger afgivet til Sæbygaards Venner videregives eller sælges ikke til tredjepart, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
 
Personoplysningerne registreres hos Sæbygaards venner og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes, med mindre du fortsætter som medlem.  

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. 

Du kan skrive til os på: 
kontakt@saebygaardsvenner.dk

 

 

Sæbygaards Museumsafdeling

 

Fra og med 2015 er Museumsafdelingen på Sæbygaard overgået til Sæbygaards Venner.

Kontakt: kontakt@saebygaardsvenner.dk for yderligere information

 

Åbningstider:

Museumsafdelingen er åben fra 2. juli – 2. august

Tirsdag-fredag & søndag kl. 12-16  •  September - Maj: Efter aftale

 

 Guidede omvisninger for voksne: Hver onsdag i sæsonen kl. 14.00.  (4. juli -  2. august)

 

 

Bestyrelsen 2019
Formand: Erik Salling  
Næstformand: Kurt Kristensen  

Kasserer: Niels Jørgen Nørrevang  
Tommy Simonsen  

Jørgen Holm Christensen

 

  

Formandsberetning 2018

2018 har igen været et år med mange spændende aktiviteter, nye tiltag og mange renoveringsopgaver.

 Udlejninger: Året startede på udlejningsfronten med en hel del udlejninger til konfirmationer. I forbindelse med dette var der en del fotograferinger og omvisninger.

Storstuen har igen været brugt flere gange af den kommunale giftefoged til borgerlige vielser.

Der er især i sensommeren at udlejningen for alvor tager fat med mange bryllupper og leje af både kælder og riddersal.

Photoshoots. Der har i årets løb været besøg af en hel del mere eller mindre professionelle fotografer fra hele Jylland, der har brugt Sæbygaard som baggrund for flere forskellige foto-opgaver. Rygtet om de gode forhold på stedet har åbenbart spredt sig og vi får stadig mange henvendelser om besøg, lige som flere lokale fotoklubber har lagt vejen forbi.

 Den museale del: Vi har i løbet af året haft mange omvisninger på Sæbygaard, hvor vores trofaste guidekorps har udført et stort arbejde. I flæng kan nævnes: Lions Club Frederikshavn, Musikkorps Sæby, Fussingø – gruppen fra herregården af samme navn, Skallerup- Vennebjerg seniorklub, Hune menighedsråd, gymnasielærere fra NGHF, Nørresundby.

Vi har fået et samarbejde i gang med et busselskab på Fyn, der gerne lægger vejen forbi på deres rundtur i landsdelen.

Museumsafdelingen har i løbet af sommeren været åben i det omfang, det har været muligt at skaffe personale til at varetage pasning. Vi kunne godt ønske at stedet kunne holde åbent noget mere i sæsonen, vi gør det der er muligt med den frivillige arbejdskraft der er til rådighed.

Der var mange besøgende, og i højsæsonen var der guidede omvisninger ved Jørgen Clausager hver onsdag

Det har været et stort arbejde at drive museumsafdelingen ved siden af de mange andre gøremål, der er på Sæbygaard, så igen en stor tak de mange frivillige.

Museumsbutikken i ankomstrummet med salg af forskelligt bogmateriale og museumsting.

Der er udarbejdet nye foldere på engelsk, tysk og dansk.

Events

Frederikshavn Kommune og Frederikshavn teaterforening havde et Kulturseminar i februar måned hvor forskellige aktører indenfor kulturlivet var samlet til møde med kulturminister Mette Bock i riddersalen.

De mange gæster blev mødt af stedets historiske personer, ligesom de frivillige også stod for kaffebord med hjemmebag.

Fastelavnsfesten havde pæn tilslutning med mange udklædte og festglade børn.

Konfirmandfotografering og besøg af brudepar til fotografering.

Der er lavet samarbejde med Frederikshavn Teaterforening om henlæggelse af forestillinger på Sæbygaard, noget der har været prøvet i før. Dette års forestilling i april, var ”Edith Piaf” en både musikalsk og gribende forestilling om sangerindens liv

Påskeåbent. I samarbejde med byens forretninger, såvel tøjforretninger som blomsterbutikker lykkedes det at stable en seværdig udstilling af flot dækkede borde og udstilling af tøj fra byens butikker mv, på benene således, at der kunne holdes åbent i påskedagene. Der var også en lille opgave at løse for børnene, idet man skulle finde påskeharen og gætte forskellige udstoppede dyr, der venligst var udlånt af Sæbygårdskolen.

Taffel i samarbejde med FOF, med Vendsyssel Symfoniorkester, og Uffe fra ”Den gamle smedje”, igen med alt udsolgt og musikalsk og kulinarisk succes.

Jesus på Slottet. Byens præster og medarbejdere ved kirken havde arrangeret et event for elever fra 3 kl.  hvor der forskellige steder inde og ude var mulighed for at møde skikkelser fra NT. Efter velfortjent forplejning i slotsgården blev dagen afsluttet med musik og dans i riddersalen under ledelse af organist Henrik Strøm.

Sankthansfesten med en fyldt Riddersal med sang og musik med efterfølgende bål og båltale ved provst Viggo Ernst Thomsen, i skovdalen.

Musikmatiné. Vi prøvede i år at lave et arrangement med musik og kaffe i riddersalen i museets åbningstid. Selv om selve arrangementet var en kunstnerisk succes kunne konkurrencen fra et lignende arrangement i nærheden mærkes på besøgstallet.

Vinfestivalen havde endnu engang udsolgte huse - en tradition, der lever i bedste velgående og med et godt samarbejde med arrangøren.

Det forsvundne postbud. I forbindelse med museets åbningstid var der arrangeret en gætteleg for børn og barnlige sjæle. Med udgangspunkt i stedets persongalleri var der opstillet giner der symboliserede stedets beboere. Ligesom en efterladt postcykel ved voldgraven bidrog til mystikken. Det var så opgaven at finde ud af hvem der havde fået brev og hvad der var sket med det forsvundne postbud.

På den sidste søndag i skoleferien blev ginerne udskiftet med levende personer, der så spillede dramaet og gav de mange besøgende en god oplevelse. Tak til de der ville være med til at livagtiggøre mysteriet og tak til Hanne Salling for endnu engang at have fundet på spændende aktiviteter i børnehøjde

Halloween. Blev gennemført for anden gang og der var mange fremmødte der fik en god og ”uhyggelig” oplevelse.

Samarbejde med Professionshøjskolen UCN Aalborg omkring kursusvirksomhed for ledige

Gl. Jul på Sæbygaard. Med mange dygtige udstillere, et arrangement Sæbygaards Venner og Civitan Club Sæby kan være stolte af. Der var et noget svingende besøg de to dage. Lørdag var meget stille i forhold til tidligere, men søndagen bragte heldigvis flere besøgende til markedet. I forbindelse med julemarkedet blev der udleveret spørgeskemaer til udstillerne, og der er kommet mange gode forslag til, hvorledes markedet kan være i fremtiden. Den nye styregruppe vil gå i tænkeboks og se om der er ting, der kan laves om og forbedres til næste sæson. Vi agter også at gennemføre julemarked i 2019 på trods af den stigenge konkurrence fra andre markeder.

Hertil kommer, at Saltlandets Historiske Forening afholdt deres juleafslutning i huset.

Sæbygaard caféen. Vi har som sædvanligt drevet café i sommermånederne juli og august til glæde for de mange besøgende på Sæbygaard. Der kunne ønskes flere besøgende i caféen, men til gengæld har caféen huset flere gæster i forbindelse med bestilte omvisninger

Slotsbageren. Vi har i det forløbne år nydt godt af, at vi nu har en fast tilknyttet slotsbager på Sæbygaard. Kjeld har løbende forsynet caféen med brød, både i den faste åbningsperiode, samt ved forskellige arrangementer, ligesom han har lavet fastelavnsboller til dette arrangement, samt lagkager til vores julecafé. Mange tak for det.

Cafépigerne Har igen i år drevet caféen, såvel som støttet op omkring salg ved de mange arrangementer i årets løb.

Renoveringsarbejder. Der er blevet ryddet op rundt omkring og udbedret skader på bygninger og malet indendørs.

Kalkning og vedligehold af kælder og gange Kælderen og Rustikatårnet fik en tiltrængt ny kalkning af vægge ligesom flere af gangene fik udbedret pusskader og blev kalket

Køkkenet. Diverse installationer og maskiner blev serviceret og efterset.

Værksted og lofter En tiltrængt oprydning begge steder. Dette har bl.a. lettet arbejdet med at montere bindere på teglen i både øst – og sydfløj.

Den store parkeringsplads:  Det er her især lampeprojektet, der stadig giver lidt arbejde i form af efterisolering mod fugt

PR og reklame i øvrigt For at sikre at turister kan finde vej til Sæbygaard opstilles der skilte ved rundkørslerne samt information i informationsskabe i museets åbningsperiode. Der er reklameret via diverse brochurer fra Turisthus Nord samt på internet og gennem pressen. Vi nyder velvilje hos vores samarbejdspartnere på dette felt.

Hjemmeside Der er udarbejdet en ny hjemmeside for Sæbygaard. Vi har valgt at gøre den tilgængelig allerede nu selv om det kun er de grundlæggende strukturer, der er ved at være på plads. Det er håbet at vi i nær fremtid kan finde den rette form og udseende for siden. Indtil videre vil den gamle hjemmeside blive opdateret sporadisk, men det er meningen at når den nye har fundet sin faste form at lukke den gamle ned.

 Rengøring og mandagsholdet: Tak til mandagsholdet for vel udført arbejde med rengøring, forplejning og arbejde om mandagen. Uden jeres arbejde kunne vi ikke gennemføre de mange ting, der sker på Sæbygaard året rundt.

Projekt tilgængelighed. Der vil blive arbejdet videre med projekt tilgængelighed også fremadrettet.

Tak for veludført arbejde: Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået. Også tak til alle andre der deltager i arbejdet omkring Sæbygaard. ”Et stort maskineri er afhængig af selv det mindste tandhjul for at fungere godt”.

Sammenfattende kan siges, at Sæbygaard har lagt hus til mange forskellige og spændende ting i det forgangne år, hvor det også har vist, at huset kan bruges til mange forskellige formål.

 Men det kræver også et stort arbejde af Sæbygaards Venner, uden jeres indsats var dette ikke muligt, både med hensyn til at holde huset ved lige, men også ved at møde op og deltage aktivt i de aktiviteter, der forgår på stedet, og det skylder vi jer en stor tak for.

I den sammenhæng er det værd at nævne, at vi stadig har brug for arbejdskraft, så hvis der skulle være nogen (eller I kender nogen), der gerne vil hjælpe til både om mandagen, eller ved de mange arrangementer, skal de være velkomne.

Det er derfor med stor fortrøstning, at vi kan se frem til endnu et spændende år 2019 med mange af de kendte ting, men forhåbentlig også nogle nye tiltag.

 

Erik Salling

Formand

 

Kontingent 2019                                                                                                                                          

Generalforsamlingen vedtog følgende:

Personligt kontingent 100 kr. Familiekontingent 150 kr. Virksomhedskontingent 250 kr.                               

 I år vil der være mulighed for både at indbetale via netbank (SparNord Bank 9012 1205712441) med angivelse af indbetales navn). MobilePay 909252 eller aftale kontant betaling til kasserer mandag formiddage.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du lyst til at være aktiv i Sæbygaards Venner?

Vi mangler folk til at hjælpe os - især mandag formiddag.

Så kan du: Male, mure, tømre, klippe hæk, el arbejde, hjælpe med at stille borde og stole op, hjælpe med flagning, rengøring, gulvvask, støvsugning, pasning af udenoms arealerne, være vagt ved arrangementer, osv.

Listen kan være meget længere kun fantasien sætter grænser.

Tilmeld dig på email: kontakt@saebygaardsvenner.dk